การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน

                                          การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน

                ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่ไม่มีระบบโครงกระดูก อาศัยการทำงานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อ 2 ชุด แบบ
แอนตาโกนิซึมคือกล้ามเนื้อวง (circular muscle) และกล้ามเนื้อตามยาวของลำตัว (longitiudina muscle)
ทำให้ไส้เดือนดินเคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้แต่ละปล้องของไส้เดือนดินยังมีเดือย (setae) เป็นโครงสร้างเล็กๆที่ยื่น
ออกจากผนังลำตัวรอบปล้องช่วยให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ ขณะเมื่อไส้เดือนดินต้องการจะเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้า จะใช้เดือยบริเวณส่วนท้ายของลำตัวจิกดินไว้กับที่จากนั้นกล้ามเนื้อวงจะหดตัวและกล้ามเนื้อ
ยาวจะคลายตัว เป็นผลให้ลำตัวยืดยาวออก จากนั้นใช้เดือยของบริเวณส่วนหัวและส่วนหน้าสุดของ
ปล้องแรก ยึดส่วนหน้าของตัวไว้กับดิน เมื่อกล้ามเนื้อวงคลายตัวและกล้ามเนื้อยาวหดตัว จะสามารถ
ดึงให้ส่วนท้ายของลำตัวเคลื่อนตามมาข้างหน้าได้ การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อทั้ง 2 ชุด จะ
ต่อเนื่องกันเป็นลำดับไป โดยเริ่มจากบริเวณด้านหน้าสุดมาสู่ปลายสุดของลำตัว

ลักษณะโดยทั่วไปของไส้เดือนดิน

               ไส้เดือนดินมักพบโดยทั่วไปในดิน เศษกองซากพืช มูลสัตว์ ที่ๆมีความชื้นพอสมควร ปัจจุบันไส้เดือนมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด โดยมีโครงสร้างที่มีลักษณะเหมือนกันคือ

 –         เป็นสัตว์ที่มีลำตัวยาวลำตัวเป็นปล้องทั้งภายนอกและภายในร่างกายโดยมีเยื่อกั้นระหว่างปล้อง

–         มีช่องลำตัวที่แท้จริงแบบ Schizocoelomate ซึ่งเป็นซีลอมที่เกิดจากเนื้อเยื่อชั้นกลางแยกออกเป็นช่องและช่องนี้ขยายตัวออกจนเป็นซีลอม

–         ผนังลำตัวชั้นนอกสุดเป็นคิวติเคิล ที่ประกอบด้วยสารจำพวกโพลีแซคคาไรด์ เจลาติน และชั้นอิพิเดอร์มิส มีเซลล์ต่อมชนิดต่างๆ ที่ทำหน้าที่สร้างน้ำเมือกทำให้ผิวลำตัวชุ่มชื้นถัดลงไปเป็นกล้ามเนื้อตามขวางและกล้ามเนื้อตามยาวและชั้นในสุดเป็นเยื่อบุช่องท้องแบ่งแยกระหว่างช่องลำตัวกับผนังร่างกาย

–         มีขนแข็งสั้นที่เป็นสารจำพวกไคติน งอกออกมาในบริเวณรอบลำตัวของแต่ละปล้อง

–         มีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ คือมีปาก และ ทวารหนัก โดยมีลำไส้เป็นท่อตรงยาวตลอดลำตัว

–         ระบบขับถ่ายประกอบด้วยอวัยวะที่เรียกว่า เนฟริเดีย ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของลำตัวปล้องละ 1 คู่

–         ระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นแบบปิด

–         ระบบแลกเปลี่ยนก๊าซเป็นแบบการแพร่ผ่านผนังลำตัว

–         มีระบบประสาท ประกอบด้วย ปมประสาทสมองด้านหลังลำตัวในบริเวณส่วนหัว 1 คู่ เส้นประสาทรอบคอหอย 1 คู่ และเส้นประสาทด้านท้องทอดตามความยาวของลำตัวอีก 1 คู่

–         มีอวัยวะรับสัมผัส ประกอบด้วย ปุ่มรับรส กลุ่มเซลล์รับแสง

–         เป็นสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน คือ ประกอบด้วย รังไข่และถุงอัณฑะ

Advertisements

One response to this post.

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: